Haña asistensia,

Haña sa bo derechi,

Dirigí bo bida,

Ekspresá emoshon libramente,

Tuma inisiativa, i

Manehá bo sèn.

Esaki ta tur loke MpowerMEN ta guia bo den dje. MpowerMEN ta hasi informashon, edukashon, i asistensia aksesibel.

United men, simbolisando MpowerMEN

Union ta hasi forsa

I ta p’esei:

MpowerMEN, ta yuda tata nan

Huntu nos por pasa dor di e dolor nan di ta un tata.

MpowerMEN, ta guia bo pa hanja solushon pa problema nan

Huntu nos ta haña solushon pa retonan den nos bida.

MpowerMEN, ta guia den e proseso di kibra bo bad habits nan

Huntu nos ta kibra tur e mal habito.

MpowerMEN, ta duna bo e komunidat pa bo por vense i logra tur kos

Huntu nos ta vense tur kos malu i doló.

MpowerMEN tin workshop nan pa yuda bo kuida bo famia mihor

Huntu nos por kuida nos famia. I asina, huntu, nos ta mihó hòmber

MpowerMEN tei pa huntu, nos ta un miho homber

MpowerMEN a kuminsá komo un movementu i a evolushoná den un fundashon. Pa yuda abo, hòmber, bira konsiente riba e importansia di bo ròl den bo famia i komunidat.

Ken tei pa yuda bo i guia bo?

Josipher Walle

Presidente

Tata, empresario, ku ta opseshoná ku kresementu. Josipher ta kla pa yuda, kompartí i inspirá.

Giany Girigoria

Tesorero

Tata, empresario ku ta konvensi ku kambio ta nesesario.

Michael Bregieta

Sekretario

Tata, Compliance Officer, ku ta di opinion ku mester kuminsa kibra sirkulo nan visioso y demonstra ku por otro. Manera Mahatma Gandhi a bisa: “The future depends on what you do today”.

Gwendeline Leuteria

Direktora

Trahadó Sosial, NLP master Coach, Dosente i Fasilitadó den integrá emoshon (IOLEE). Ta kere den nukleo familiar sanokomo e solushon pa un komunidat prospero.

Jermaine Holaman

NLP Coach

NLP Master Coach, empresario ku ta eksperto den komunikashon i tin varios seminario pa yuda muhé komuniká miho ku hòmber.

Sasa Martiena

Personal Development Coach i Investor

Un life coach i investor ku ta kere den kresementu i desaroyo personal I ta inverti su tempu i mas den nos komunidat.